Luni - Duminica 24/24Tel. 0-355-083605, 0732-402145; Fax: 0-355-083605Strada Spitalului nr. 44, Oravita, jud.Caras Severin, Romania325600

Schema

Vaccinurilor Gratuite si Optionale


Cum

Spalam si dezinfectam mainile

LUNA NAŢIONALĂ A INFORMĂRII DESPRE

EFECTELE CONSUMULUI DE
ALCOOL


 • Politici şi strategii de intervenţie la nivel european
  Strategia globală privind combaterea efectelor consumului dăunător de alcool a UE, publicată în
  2006, a fost concepută pentru a ajuta guvernele și organismele implicate în combaterea efectelor nocive ale
  consumului de alcool să-și coordoneze acțiunile pentru a reduce efectele negative ale alcoolului în Europa.
  Strategia accentuează impactul negativ pe care îl are abuzul de alcool asupra persoanelor, asupra familiilor și
  a societății, precum și asupra forței de muncă și a productivității.
  Strategia UE privind alcoolul defineşte
  cinci teme prioritare relevante pentru orientarea strategiilor de prevenire a consumului dăunător de alcool în
  toate statele membre, complementare politicilor naţionale în domeniul alcoolului și pentru care pot fi
  realizate acțiuni comunitare convergente politicilor naționale:
  (WHO, 2013)
  1. Protejarea tinerilor, a copiilor și copiilor nenăscuți;
  2. Reducerea morbidității și mortalității prin accidente de trafic;
  3. Prevenirea tulburărilor psihopatologice asociate consumului de alcool în rândul adulților și
  prevenirea impactului negativ al consumului de alcool la locul de muncă;
  4. Informarea, educarea și conștientizarea efectelor dăunătoare ale consumului de alcool și
  promovarea unui consum responsabil de alcool;
  5. Crearea, dezvoltarea și susținerea bazelor de date comune.
  Obiectivele principale ale intervenţiilor pentru protejarea copiilor şi tinerilor aflaţi sub vârsta
  minimă legală pentru consumul de alcool sunt:
      Întârzierea debutului consumului de alcool;
      Reducerea şi minimalizarea cantităţilor de alcool care ar putea fi consumate de către
  adolescenţi;
      Reducerea consecinţelor pe care copiii le pot suferi în familiile afectate de alcoolism.
  (ibidem)
  Planul european de acțiune pentru reducerea consumului dăunător de alcool 2012-2020 include un
  set de opțiuni bazate pe dovezi, privind strategiile de reducere a consumului dăunător de alcool.
  Planul de acţiune privind consumul de alcool în rândul tinerilor şi episoadele de consum excesiv de
  alcool
  sprijină realizarea obiectivelor Strategiei UE privind alcoolul, prin acţiuni concrete care vizează şase
  arii (de) intervenţie. Grupele de vârstă considerate “tinere” sunt: copiii nenăscuţi, copiii, adolescenţii şi
  tinerii în vârstă de până la 25 ani.
  Planul de acţiune stabileşte trei direcţii de intervenţie prioritară  

      Protejarea copiilor nenăscuţi prin reducerea expunerii femeilor la alcool în timpul sarcinii;
      Protejarea copiilor de a fi expuşi de către alţii la consecinţele dăunătoare ale consumului de
  alcool;

Prevenirea şi reducerea consumului de alcool de către adolescenţi până la împlinirea vârstei
legale.
(CNAPA, 2014, p. 7-8)
Strategia „Sănătate 2020”: un cadru european de politici pentru susţinerea acţiunilor vizând
sănătatea şi bunăstarea populaţiei la nivelul guvernului și societății
stabileşte o agendă ambiţioasă şi de
perspectivă în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei.
(WHO, 2013)
Situația consumului de alcool și a efectelor sale nocive este monitorizată prin intermediul
Sistemului UE de informare privind sănătatea și consumul de alcool (EUSAH), care funcționează datorită
cooperării dintre
Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății, în cadrul programelor UE în
domeniul sănătății publice. În acest context, se elaborează periodic
profiluri de țară, cu detalii privind
consumul de alcool și efectele sale asupra sănătății în fiecare țară. Coordonarea la nivelul UE se realizează
de către
Comitetul pentru politicile și acțiunile naționale privind alcoolul (CNAPA), Comitetul privind
colectarea de date, indicatori și definiții
şi Forumul european privind sănătatea și consumul de alcool
(EAHF)
. În anul 2006, a fost elaborat Sistemul Global de Informare pentru alcool şi sănătate (GISAH), care
serveşte ca bază de date pentru sistemele informaţionale regionale.
În 2015, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care a solicitat Comisiei Europene
prezentarea
Planului European de Acţiune pentru reducerea efectelor consumului dăunător de alcool şi
elaborarea
Strategiei Europene privind Alcoolul 2016-22. (EU Parliament, 2015)

Politici şi strategii de intervenţie la nivel naţional
Documentele care orientează activitatea de promovare a unui stil de viaţă sănătos derivă din
Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 „Sănătate pentru prosperitate” care preia liniile directoare ale
Strategiei Europene OMS privind Sănătatea Copiilor şi Adolescenţilor în Europa pentru anii 2014-2024,
precum și pevederile
Programului XII de acţiuni al OMS pentru 2014-2019. Organizarea şi desfăşurarea
campaniilor naționale de Informare-Educare-Conștientizare privind efectele consumului de alcool sunt
prevăzute de Programul Național de Evaluare și Promovare a Sănătății și Educație pentru Sănătate
. (MS,
2014)
Consiliul naţional pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor de reducere a consumului dăunator
de alcool în Romania
coordonează politicile şi acţiunile naţionale de reducere a consumului dăunător de
alcool, în acord cu priorităţile UE, ale OMS şi cu situaţia pe plan național.
Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2014-2020 abordează situaţia şi
politicile pentru tinerii de 14-35 de ani şi ghidează politicile de tineret în direcţia convergenţei la nivel
european. Pentru domeniul “Sănătate, sport şi recreere”, grupul ţintă este reprezentat de tineri consumatori
de droguri şi/sau alcool; tinerii cu obiceiuri de dietă nesănătoasă, tinerii cu dizabilităţi, tinerele mame de 15-
19 ani, tinerii infectaţi cu HIV/SIDA, tinerii afectaţi de diferite boli psihice, tinerii cu un stil de viaţă care nu
include activităţi sportive sau culturale.
(MTS, 2015)
Parteneriatele europene în cadrul unor proiecte de cercetare privind consumul de alcool au permis
adoptarea unor experienţe europene de bună practică şi dezvoltarea unor politici locale şi naţionale de
prevenire a consumului de alcool.Ziua Internaţională a Vârstnicilor


 • Tema campaniei: „Pași spre viitor: încurajarea talentelor, a contribuțiilor și a
  participării persoanelor vârstnice în societate”.
  Scopul campaniei: Favorizarea și extinderea contribuției efective a vârstnicilor la
  nivelul familiei, al comunită
  ții și societății, în general, în concordanță cu nevoile,
  preferin
  țele și drepturile lor fundamentale.
  Sloganul “Categoria +60 contează!”
  Obiectivele campaniei din acest an sunt următoarele:
  1. favorizarea condi
  țiilor și măsurilor specifice care pot influența implicarea
  mult mai mare a persoanelor în vârstă la dezvoltarea societă
  ții noastre, și
  anume: îmbunătă
  țirea sistemului de sănătate publică, venituri sigure și
  stabile, protec
  ție socială și acces la serviciile financiare;
  2. accentuarea rolului pe care tehnologia inovatoare, educa
  ția și accesul la
  informa
  ție îl joacă în creșterea contribuției și implicării în viața publică a
  celor mai în vârstă;
  3. cea de-a treia evaluare, la nivel regional, a Planului Interna
  țional de
  Ac
  țiuni de la Madrid privind îmbătrânirea, în special în ceea ce privește
  „Direc
  ția prioritară III: asigurarea unor medii suportive şi operaţionale”.
 • Mai multe detalii

Despre Spital

Spitalul Orasenesc Oravita acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Informatii Utile

Contact

STRADA SPITALULUI NR. 44, LOCALITATEA ORAVITA, JUD.CARAS SEVERIN, ROMANIAORAVITA, 325600

TEL. 0-355-083605, 0732-402145;

FAX: 0-355-083605